Центральна стоматологічна поліклініка МО України
є бюджетним, лікувально-профілактичним закладом Збройних Сил України, який призначений для надання амбулаторної спеціалізованої стоматологічної допомоги військовослужбовцям, пенсіонерам Міністерства оборони та особам, які законодавчо мають право на лікування у закладах охорони здоров’я Збройних Сил України, а також забезпечення чіткої системи організаційних, лікувально-профілактичних, реабілітаційних заходів,  спрямованих на зниження стоматологічної захворюваності, збереження та зміцнення здоров’я військовослужбовців, підвищення якості та ефективності медичної допомоги.

Поліклініка підпорядкована Військово-медичному департаменту Міністерства оборони України.

Колектив Центральної стоматологічної поліклініки володіє сучасними  технологіями  лікування, протезування і пропонує нині високоякісні послуги на рівні провідних стоматологічних клінік України.

В серпні 2010 р. поліклініці  виповнилося 65 років.

25 серпня 1944 р на базі 147-ї зуботехнічної  лабораторії, яка   була передислокована із Сталінграду до Києва (1943),  створено   147-му окружну стоматологічну поліклініку Київського військового округу (КВО). Цю дату вважають  днем заснування Центральної стоматологічної поліклініки.

Поліклініка була підпорядкована санітарному відділу Київського особливого округу і знаходилась по вул. Інститутській 46, у пристосованому приміщенні. В штаті було  всього 19 осіб (7 лікарів, 2 медсестри, 5 зубних техніків, рентген- лаборант, бухгалтер).

Першим  начальникомполіклініки було призначено майора  медичної служби В. І. Шипова, який очолював поліклініку з 14.10.1944 р. по 16.06.1951 р.  Після нього начальником поліклініки став підполковник медичної служби  К. Г.  Бельский.  Фінансування здійснювалось через штаб КВО, потім в Київському медичному училищі, а з жовтня  1954 р.. по червень 1961 р.-  в  408-му  окружному військовому госпіталі.

У червні 1947 р. окружну  поліклініку переведено до приміщення Київського військово-медичного училища по вул. Мельникова 68, а 25.03.1953 р.  – до  житлового  будинку по вул. Заньковецькій, 8 (на першому поверсі). По одній кімнаті займали терапевтичне та ортопедичне відділення, хірургічний та рентгенівський кабінети, дві кімнати – зубні техніки. У підвальному приміщені знаходилась аптека, ливарна установка та решта  служб. Прийом пацієнтів здійснювався в одну зміну.

У травні 1955 р. у поліклініці  затверджено нові штати, загальною кількістю 35 осіб, що дало можливість суттєво розширити  стоматологічну терапевтичну допомогу та зубопротезування військовослужбовцям і ветеранам ЗС. В поліклініці в одній із перших у Києві під час протезування при виготовленні металевих зубів почали  застосовувати «вольтову дугу».  На той час  це було великим досягненням, оскільки  в більшості стоматологічних поліклінік застосовували стандартні зубні заготовки.

У червні  1962 г.  начальником поліклініки було призначено підполковника медичної служби І. П. Голдаєва, але у зв’язку з тяжкою хворобою виконання функціональних обов’язків начальника поліклініки було тимчасово покладено на начальника ортопедичного відділення поліклініки службовця  Ю. П. Лисоволика.

У січні 1965 р. поліклініку очолив підполковник медичної служби      М. М.  Белан. Завдяки йому у 1966 р. в Ленінграді було  придбано ливарний  пристрій для виготовлення металевих зубів, яких на  той час в Києві було всього 4. Це дало можливість здійснювати в поліклініці «живу роботу», виготовляти металеві вироби не із стандартних заготовок, а виконувати індивідуальне моделювання кожному пацієнтові. Через рік  поліклініка одержала перше стоматологічне устаткування з турбіною чехословацького виробництва.

У вересні 1967 р. начальником поліклініки став підполковник медичної служби О. О. Любчевський. За цей період суттєво покращилась матеріально-технічна база поліклініки.  Велику увагу приділяли підвищенню кваліфікації лікарського і середнього медичного персоналу, проведенню гарнізонних стоматологічних конференцій і семінарів. Лікарі удосконалювали кваліфікацію в Ленінградській військово-медичній академії ім.. С. М. Кірова, а також  в 408-му окружному військовому госпіталі. Також активізувалась науково-практична робота в галузі військової стоматології. Велику допомогу поліклініці надавали офіцери  Військово-медичного відділу  КВО.

У жовтні 1973 р. колектив поліклініки очолив майор медичної служби  М. Г. Румянцев, а з грудня 1976 р. — підполковник медичної служби  В. М. Бєляков. Штат поліклініки за цей час збільшився до 56 працівників.   Паралельно збільшились обсяг і якість надання стоматологічної допомоги в гарнізоні та військах округу в цілому.  Так, у 1976 р.   кількість відвідувань становила — 36 800: накладено пломб – 23 100; видалено зубів –3500; запротезовано — 5400 чоловік.  Став  правилом виїзд лікарів поліклініки в інші  гарнізони з метою надання методичної та практичної допомоги.

Однак існуючих приміщень для работи було недостатньо. Завдяки зверненням працівників поліклініки та військовослужбовців гарнізону до керівництва округу, рішенням командувача військами округу 6 червня 1976 р. поліклініку було переведено до нового приміщення по вул. Кутузова 14,  де вона знаходиться і сьогодні.

Нове приміщення та обладнання значно покращили умови роботи працівників. Поліпшились показники лікувально-діагностичної роботи, якість обслуговування пацієнтів. Більше уваги почали приділяти підвищенню кваліфікації медичного персоналу, науково-практичній та винахідницькій роботі. Було опубліковано 30 наукових праць та 5 винаходів, а в 1975 р.. завідуючим лікувальним відділенням О. М.  Данченко була захищена кандидатська дисертація.

У 1980 р.  на Всеармійському огляді стоматологічних поліклінік, 147-ма окружна стоматологічна поліклініка була нагороджена  дипломом II ступеня.   У вересні 1981 р. на базі поліклініки був проведений збір головних військових стоматологів округів і начальників окружних стоматологічних поліклінік Міністерства Оборони (МО)  СРСР. На зборі з доповідями виступили лікарі поліклініки О. М.  Данченко, Ю. П. Лісоволик, С. С. Василенко.

З травня 1989 р. поліклініку очолює полковник медичної служби у відставці Р. Х. Камалов, учасник бойових дій у Афганістані, головний стоматолог МО України, кандидат медичних наук,  заслужений лікар  України.

Після одержання Україною незалежності  і створення ЗС України у 1993 р. 147-ма окружна стоматологічна поліклініка була реорганізована у Центральну стоматологічну поліклиніку Міністерства оборони України.

За останні 15 років в поліклініці відбулися значні переміни як в інтер’єрі, так і в підході до лікування. Стильний дизайн приміщень та сучасні технології –  ланка одного ланцюга, якісний шаг колективу вперед.

Центральну стоматологічну поліклініку МО України нині охоче відвідують не лише військовослужбовці гарнізону Києва, а й цивільні, серед яких багато  відомих політиків, бізнесменів, зірок спорту та естради. І в цьому немає нічого дивного, бо тут пацієнти отримують повний набір послуг з діагностики, лікування та протезування зубів. Профільну допомогу їм надає висококваліфікований персонал, який володіє найсучаснішими стоматологічними технологіями.

Нині в поліклініці в дві зміни працюють близько 100 лікарів, з яких 6 офіцерів і 150 чоловік середнього медичного і обслуговуючого персоналу. Продуктивність праці збільшилась майже в 3 рази. За день поліклініку відвідують близько  300 пацієнтів. Прийом здійснюється і у вихідні  та святкові дні.

Центральна стоматологічна поліклініка є науково-методичною, навчальною базою кафедри щелепно-лицевої хірургії і стоматології Української військово-медичної академії, в якій проходять підготовку військові стоматологи. У ній регулярно проводяться заняття під егідою Асоціації стоматологів України. Поліклініка —  колективний член Асоціації стоматологів України і Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем. Стоматологи поліклініки працюють у тісному контакті із стоматологами різних країн світу  не тільки за  сайтом  в Інтернет,  а беруть  безпосередньою участь у симпозіумах і конгресах.

При поліклініці створено унікальний музей стоматології, єдиний в Україні.

Незважаючи  на складні економічні умови і майже повну відсутність бюджетного фінансування, поліклініка надає безоплатну стоматологічну допомогу військовослужбовцям та ветеранам Збройних Сил України за рахунок надання платних стоматологічних послуг цивільному населенню. У поліклініці функціонують добре обладнані діагностичні і лікувальні кабінети,  фізіотерапевтичний кабінет, подібного до якого нині немає в жодній стоматологічній установі столиці. В  лікувальному процесі застосовуються матеріали і технології, які відповідають світовим стандартам.

У клініці створена спеціальна комп’ютерна програма, яка передбачає аналіз  застосування  різних видів матеріалів і інструментів, яких в сучасній стоматології використовується понад 13 000 видів, а також надає повну інформацію про пацієнтів. Одними з перших у Києві лікарі поліклініки  запровадили  цифрову комп’ютерну рентгенографію. Клініка є піонером  у розвитку вітчизняної імплантології.

Комп’ютерні технології, в тому числі рентгенографія, дають можливість проводити точну діагностику і  контролювати етапи лікування зубів. Зубопротезування здійснюється як із застосуванням звичайних методик, так і естетичного протезування металокерамічними і безметалевими конструкціями, протезуванням на імплантатах.

За 65 років існування лікувальної установи виховано сотні висококваліфікованих лікарів,  які працюють в країнах колишнього СРСР,  а також за  межами СНД: в США, Ізраїлі, Німеччині, Австралії, Австрії тощо. У поліклініці працюють 2 заслужених лікарі України, 1 заслужених працівники охорони здоров’я, 2 кандидатів медичних наук, 28 лікарів вищої категорії, 4 лікарі, які мають досвід роботи в умовах бойових дій в  Афганістані, Йемені, Боснії та Герцеговині.

З урахуванням  непростої соціально-економічної ситуації, яка нині має місце в Україні,  основна діяльність поліклініки зосереджена  на 3-х основних напрямах:

  • забезпеченні безкоштовною амбулаторною стоматологічною допомогою і протезуванням військовослужбовців та ветеранів;
  • підвищенні рівня і якості наданні платних стоматологічних послуг іншим категоріям населення;
  • розробці та реалізації відповідної підготовки нормативної бази й удосконалення економічного механізму функціонування підрозділів стоматологічної служби.

Колектив поліклініки докладає немало зусиль для  поліпшення якості надання спеціалізованої стоматологічної допомоги пацієнтам. Співробітники установи добре розуміють, що впевнено рухатись вперед можна тільки зберігаючи цінний досвід минулих років, одночасно розвиваваючи та помножуючи кращі традиції колективу.

КАМАЛОВ Рафік Ханафійович — Начальник Центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони України, заслужений лікар України,  кандидат медичних наук, доцент кафедри щелепно-лицевої хірургії і стоматології Української військово-медичної академії. Віце-президент Асоціації стоматологів України
ПАВЛОВСЬКИЙ Леонід Миколайович – завідувач медичної частини, лікар загальної практики вищої кваліфікаційної категорії.
ТЕЛЕЛИМ  Любов Василівна – головна медична сестра
РУДНИЦЬКА Олександра Іванівна – начальник адміністративного відділення (відділу кадрів), досвід роботи понад 40 років
НІКОЛЕНКО Олександр-Іван Іванович – заступник начальника Центральної стоматологічної  поліклініки МО України, лікар-стоматолог-ортопед, вищої кваліфікаційної категорії.
ПОНОМАРЕНКО Віктор Олегович – заступник начальника (з впровадження інноваційних технологій – лікар), лікар-стоматолог-ортопед вищої кваліфікаційної категорії.
РИБАЛЬЧЕНКО Роман Миколайович – помічник начальника поліклініки  — начальник фінансового-економічного відділу
ЛИЩИШИН Михайло Зіновійович – начальник хірургічного відділення, лікар-стоматолог-хірург вищої кваліфікаційної категорії.
БІЖАН Олег Іванович – начальник стоматологічного відділення, лікар-стоматолог-ортопед, вищої кваліфікаційної категорії.
БУРТОВА Юлія Олександрівна – начальник пересувного стоматологічного відділення, кандидат медичних наук, лікар-стоматолог-терапевт вищої кваліфікаційної категорії.
КОВАЛЕНКО Лариса Анатоліївна —  начальник стоматологічного кабінету, лікар-стоматолог-ортодонт вищої кваліфікаційної категорії.
ОВЧИННІКОВА Тетяна Василівна – завідувач рентгенівського кабінету, лікар-рентгенолог.
ВОВКОГОН Тамара Миколаївна – начальник пародонтологічного кабінету, лікар-стоматолог-пародонтолог вищої кваліфікаційної категорії.
РАДЬКО Анатолій Іларіонович – завідуючий зубопротезної лабораторії, лікар-стоматолог – терапевт вищої кваліфікаційної категорії, лікар-стоматолог-ортопед першої кваліфікаційної категорії.
АРТЮШИНА Яна Володимирівна – начальник відділення реконструктивної стоматології, лікар-стоматолог-терапевт вищої кваліфікаційної категорії.
ГОНЧАРУК Валерій Іванович – завідувач аптекою, провізор